Rintasyöpäpotilaan Hoitopolku OYS
Rintasyöpä arjessa

Vanhemmuus

Mikäli perheessäsi on alaikäisiä lapsia, tarjotaan sinulle ja puolisollesi mahdollisuutta lapset puheeksi-interventioon. Tässä keskusteluhetkessä kartoitetaan lasten tilanne ja perheen mahdollinen tuen tarve silloin kun vanhemmalla on todettu syöpä. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta toisen vanhemman sairastuessa vakavasti, antaa tukea miten keskustella eri-ikäisten lasten kanssa vanhemman syövästä ja mikäli vanhemmalla on huoli lapsen selviämisestä koulussa, kotona tai harrastuksissa, voidaan tukitoimia järjestää lapselle/nuorelle.

Lapset puheeksi -interventiossa kartoitetaan perheesi tukiverkostoja; onko isovanhempia, sukulaisia ja ystäviä, joilla on voimavaroja auttaa haastavassa elämäntilanteessa? Järjestyykö perheeseen käytännön apua vanhemman saadessa syöpähoitoja?

Uudessa elämäntilanteessa tulisi kysyä rohkeasti apua kummeilta ja ystäviltä ja pyytää tarvittaessa lasten kavereiden vanhemmilta apua harrastekuskauksiin. Aina tukiverkostot eivät ole lähellä ja silloin perhettäsi pyritään auttamaan luomalla niitä. Tukiverkostoja, vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia sekä perheen voimavaroja voidaan kartoittaa yhdessä kuntoutusohjaajan kanssa. Tarpeen mukaan voidaan olla yhteydessä kouluun, päiväkotiin tai oman kunnan sosiaalitoimeen josta käsin perheellesi tai lapsellesi järjestetään apua ja tukea.

Sosiaali- ja perhepalveluista voit saada lapsiperheiden kotipalvelua joka suunnitellaan yhdessä perheesi kanssa. Se voi olla esim. lasten leikittämistä, ruoan laittamista, pyykin pesemistä tai tiskaamista. Perhetyö puolestaan antaa apua vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoitoon ja kasvatukseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa sekä perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen.

Syöpäpotilaan perheille järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja, joille tullaan koko perheellä. Lisätietoa löytyy kohdasta erityistyöntekijät, kuntoutusohjaaja.