Rintasyöpäpotilaan Hoitopolku OYS

Seuranta

Rintasyövän hoitojen jälkeisen seurannan tarkoituksena on varmistaa toipuminen leikkaus-, säde- ja solunsalpaajahoidoista ja huolehtia hormonaalisesta liitännäishoidosta, sekä mahdollisten haittojen (lämmönsäätelyhäiriöt, nivelsäryt, osteoporoosi) hoidosta.

Seurannan tarkoituksena on todeta mahdollinen rintasyövän paikallinen uusiutuminen tai toisen rinnan uusi syöpä varhaisvaiheessa, koska nämä uusiutumatyypit voidaan hoitaa parantavasti.

Rintasyöpäseuranta toteutetaan joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa riippuen taudin uusiutumisriskistä. Kontrollikäynnillä tehdään kuvantamistutkimusten lisäksi kliininen tutkimus ja tunnustellaan rinnat, leikkausalue ja ylävartalon imusolmukealueet ja tarkistetaan ettei arpien kiristys haittaa yläraajan liikkeitä. Tarvittaessa arvioidaan fyysisen ja psyykkisen kuntoutuksen tarve.

Kun rintasyövän hoidosta on kulunut 10 vuotta, on rintasyövän paikallisuusiutumavaara hyvin vähäinen. Toisen rinnan syöpävaaran johdosta mammografiaseurantaa suositellaan jatkettavaksi 2 vuoden välein niin kauan kuin yleinen terveydentila pysyy hyvänä, n. 80 ikävuoteen saakka.