Rintasyöpäpotilaan Hoitopolku OYS

Syövän etenemistä jarruttava hoito

Mikäli sinulla epäillään rintasyövän etäpesäkkeitä, kartoitetaan syövän levinneisyys hoidon suunnittelua varten kuvantamistutkimuksilla. Levinneen rintasyövän hoidon tavoitteena on pidentää elinaikaa, vähentää taudista aiheutuvia oireita sekä parantaa ja ylläpitää hyvää elämänlaatua. Syöpää saadaan pidettyä usein vuosia kurissa hormonaalisella hoidolla, solunsalpaajilla, ja täsmälääkkeillä.