Rintasyöpäpotilaan Hoitopolku OYS

Oireenmukainen hoito

Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito on parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun sairauden etenemiseen ei voida enää vaikuttaa. Vaikka oireenmukaista hoitoa annetaan sairauden vaiheesta riippumatta, palliatiivisen hoidon merkitys korostuu, kun sairaus ei ole parannettavissa. Oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan kaikkea sellaista hoitoa, joka ei tähtää enää syövän paranemiseen tai eliniän pitenemiseen, vaan ennen kaikkea syövästä tai sen hoidosta johtuvien oireiden lievittymiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Oireen mukaiseen hoitoon eivät kuulu enää rankat hoitotoimenpiteet tai tutkimukset.
Oireenmukaisen hoidon kesto ei ole ajallisesti rajattu, vaan potilaan hoito voi jatkua useita kuukausia tai jopa vuosiakin, minä aikana potilas voi viettää aktiivista elämää. Oireenmukaisessa  hoidossa hyväksytään elämän rajallisuus.

Saattohoito on palliatiivisen hoidon loppuvaihe viimeisten elinpäivien tai -viikkojen aikana. Kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään tuetaan ja hoidetaan yksilöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan ja tavoitteena on tarjota arvokas kuolema. Sana saattohoito on korvannut käsitteen terminaalihoito. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma kannattaa laatia yhdessä hoitavan lääkärin ja omien läheisten kanssa hyvissä ajoin; jolloin potilas itse on vielä kykenevä ilmaisemaan oman tahtonsa. Hoitosuunnitelma sisältää keskustelut ja kirjaukset sairauden vaiheista, mutta myös siitä, miten potilas toivoo häntä hoidettavan siinä vaiheessa, kun sairaus etenee ja kuolema lähenee. Tärkeä osa suunnitelmaa voi olla potilaan laatima kirjallinen tai suullinen hoitotahto.

Lue lisää:

https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

https://www.kaypahoito.fi/khp00072

https://www.kaikkisyovasta.fi/elama-syovan-kanssa/kuoleman_lahestyessa/